506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Oferta dla mieszkańców


Gminna Spółka Komunalna Bierkom Sp. z o.o. oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:


 • zmieszane odpady komunalne w każdej ilości;
 • odpady z papieru i tektury w każdej ilości zebrane selektywnie,
 • odpady ze szkła zebrane selektywnie,
 • odpady z metali i tworzyw sztucznych w każdej ilości zebrane selektywnie,
 • bioodpady w każdej ilości zebrane selektywnie,
 • popiół w każdej ilości zebrany selektywnie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w systemie akcyjnym dwa razy w roku,
 • w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów wg zakładki PSZOK 


 • image

  Harmonogramy

  Cennik usług i towarów