506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Edukacja Ekologiczna

Artykuły

Co w wypadku złego selekcjonowania odpadów?

 W wypadku, gdy mieszkańcowi zdarzy się źle wyrzucić odpady tzn. niedopełnieni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zostanie to zauważone przez Gminną Spółkę Komunalną Bierkom Sp. z o.o. w pierwszej kolejności zostanei na jego pojemnik z odpadami...

Samouczek

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA W pojemniku na odpady zmieszane znajdują się również odpady innych frakcj: bio, papier, plastik. Ponadto płyty karton-gipsowe kwalifikują się jako odpad budowlany i powinny zostać wywiezione na PSZOK. ⇓ Odpady wielkogabarytowe, w tym wypadku meble, el...

Jak dokonywać selekcji odpadów.

Myślisz, że poprawnie segregujesz śmieci? A do którego pojemnika wyrzucisz lepki słoik po miodzie z papierową etykietą? Do szkła czy do odpadów zmieszanych? A co zrobisz z kartonem po mleku, który od środka jest wyściełany aluminium? Wrzucisz go do pojemnika na papier,...