506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Regulaminy

Regulaminy

Uchwały

Zarządzenia Prezesa

Decyzje

Data utworzenia: 13 listopada 2023 r.

Regulamin korzystania z pojemników na odpady selektywne

Data utworzenia: 22 kwietnia 2021 r.

Regulamin korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości stałych GSK Bierkom Sp. z o.o.