506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Przetargi i Zamówienia

Przetarg "Zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych przez Gminną Spółkę Komunalną Bierkom Sp. z o.o. w okresie 01.06.2022-31.12.2022 r."

https://platformazakupowa.pl/pn/bierkom/proceedings