506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Przetargi i Zamówienia

Przetarg: 2023/BZP 00487218 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów Gminnej Spółki Komunalnej Bierkom Sp. z o.o. dokonywany na podstawie elektronicznych kart paliwowych (postępowanie nr: ZP.4.2023) (ID 845495)

https://platformazakupowa.pl/pn/bierkom/proceedings