506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Przetargi i Zamówienia

Przetarg: 2023/BZP 00418176 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przekazanych przez Gminną Spółkę Komunalną Bierkom Sp. z o.o. w 2024 r.

https://platformazakupowa.pl/pn/bierkom/proceedings