506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Oferta dla firm

image

Gminna Spółka Komunalna Bierkom Sp. z o.o. oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych .


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OŚWIADCZENIEO AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Cennik odpadów od 01.03.2022