506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Zarządzenie Prezesa

Data utworzenia: 18 marca 2021 r.

Zarządzenie Prezesa GSK Bierkom Sp. z o.o. nr 07/2020

w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.  

Data utworzenia: 18 marca 2021 r.

Zarządzenie Prezesa GSK Bierkom Sp. z o.o. nr 05/2020

w sprawie ustalenia cennika usług i towarów dodatkowych świadczonych przez GSK Bierkom Sp. z o.o.