506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Decyzje

Data utworzenia: 23 marca 2021 r.

Nadanie numeru BDO

zawiadomienie o nadaniu numeru BDO

Data utworzenia: 23 marca 2021 r.

Decyzja RDR

o wpisie do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśccicieli nieruchomości.