506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Edukacja Ekologiczna

Samouczek

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA

W pojemniku na odpady zmieszane znajdują się również odpady innych frakcj: bio, papier, plastik. Ponadto płyty karton-gipsowe kwalifikują się jako odpad budowlany i powinny zostać wywiezione na PSZOK. ⇓

Odpady wielkogabarytowe, w tym wypadku meble, elektrosprzęt oraz odpady budowlane powinny zostać wywiezione przez ich właściciela na PSZOK, lub wystawione dzień przed zaplanowanym odbiorem wielkogabarytów. ⇓

Pojemniki tego typu nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Nie nadają się do odbioru odpadów komunalnych i nie spełniają wymogów Polskich Norm.  Przedstawiony pojemnik nie będzie współpracował z pojazdami specjalistycznymi- śmieciarkami i tym samym może zostać uszkodzony podczas odbioru- nie z winy pracowników odbierających odpady. ⇓

 

W pojemniku na odpady zmieszane znajdują się również odpady wszystkich pozostałych frakcji: plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne oraz papier. ⇓

 

W pojemniku na odpady zmieszane znajduje się również plastki, papier, odpady BIO oraz odpady budowlane. ⇓

 

W pojemniku na odpady zmieszane znajduje się również papier, szkło i plastik. ⇓

 

W pojemniku na na papier znajduje się kora drzewa (odpad bio) oraz plastik (worek foliowy). ⇓

 

W pojemniku na odpady zmieszane znajdują się: papier, plastik, puszki aluminiowe oraz papa. ⇓

 

W pojemniku na odpady zmieszane znajduje się papier, plastik i odpady bio. ⇓

 

W pojemniku na odpady zmieszane znajduje się również plastik, szkło i odpady bio. ⇓

 

W pojemniku na odpady bio znajdują się butelki plastikowe z zawartością odpadów biodegradowalnych. ⇓