506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Przetargi i Zamówienia

Przetarg

na zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych przez Gminną Spółkę Komunalną Bierkom Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zapytanie nr I wraz z odpowiedziami

Zapytanie nr II wraz z odpowiedziami

Zapytanie nr III wraz z odpowiedziami

Modyfikacja I SWZ

SWZ po modyfikacji I

SWZ po modyfikacji I

Informacja z otwarcia ofert