506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Przetargi i Zamówienia

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów Gminnej Spółki Komunalnej Bierkom Sp. z o.o. dokonywany na podstawie elektronicznych kart paliwowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ- GSK Bierkom Sp. z o.o. (ostateczny)

SWZ- GSK Bierkom Sp. z o.o.- po modyfikacji

SWZ- GSK Bierkom Sp. z o.o.- po modyfikacji, podpisany

SWZ- GSK Bierkom Sp. z o.o.- podpisany

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT